Solisten & Ensembleconcours

7 april 2018

Op zaterdag 7 april 2018 organiseert Crescendo weer een solisten- en ensembleconcours dat bestemd is voor alle muzikanten van Muziekvereniging Crescendo die een muziekinstrument bespelen. Er kunnen ook dit jaar zowel solisten als ensembles mee doen. Deelnemers kunnen zich ook voor beide onderdelen opgeven.

Wij hebben de ervaring dat de deelnemers deze dag als gezellig ervaren en het leuk vinden om zich alleen of samen met andere muzikanten aan het publiek te presenteren. Ook dit jaar is er een professionele jury. De solisten worden onderverdeeld in 4 categorieën te weten: Intro, A-diploma, B-diploma en C/D-diploma. De ensembles worden ingedeeld in 3 categorieën te weten: introductie, midden en top. Voor alle afdelingen worden er bekers beschikbaar gesteld. Ook zijn er weer twee extra prijzen te winnen: een wisseltrofee voor de solist of het ensemble met het hoogste aantal punten en een wisseltrofee voor de solist of het ensemble met de meest bijzondere uitvoering. Ook krijgen alle deelnemers aan het eind van de dag een presentje.

Je kunt met je docent bespreken welk muziekstuk je wilt kiezen om te spelen. Het is aan te raden om tijdig met de voorbereidingen te beginnen. Als solist mag je met een CD meespelen, gebruik maken van pianobegeleiding of zelf voor een begeleider zorgen. Als je gebruik wil maken van pianobegeleiding moeten deze muziekstukken vóór 25 februari ingeleverd zijn zodat de pianist voldoende tijd heeft om deze in te studeren.

Wil je meedoen? Geef je dan vóór 25 februari op via onderstaand formulieren. Stuur ook een kopie van de bladmuziek mee, zodat de jury deze van tevoren kan inzien.

Voor deze dag vragen wij aan alle deelnemers een bijdrage van € 5,- per persoon, die van te voren betaald moet worden. Alle deelnemers ontvangen een mail met de rekening waarna de € 5,- overgemaakt kan worden op het aangegeven rekeningnummer of er wordt, indien u een machtiging bij Crescendo heeft afgegeven, € 5,- van uw rekening afgeschreven.

Wij, als organisatie vertrouwen op een goede samenwerking zodat 7 april een gezellige, maar vooral een muzikale dag zal worden. Voor vragen kun je terecht bij de Werkgroep Muziekschool (Lisette Kok) via tel: 0618638286/ e-mail: lisette.kok@xs4all.nl.

 

FORMULIER INSCHRIJVEN SOLISTENCONCOURS

 

FORMULIER INSCHRIJVEN ENSEMBLECONCOURS