Stem op Crescendo tijdens Rabo ClubSupport!

De Rabobank organiseert van 27 september tot en met 11 oktober de actie Rabo ClubSupport. Tijdens deze actie stelt de Rabobank een deel van haar winst ter beschikking aan lokale clubs en verenigingen; van sportclubs tot muziekverenigingen en buurtcomités. Rabobank Merwestroom stelt dit jaar maar liefst € 100.000,- beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle deelnemende lokale clubs en verenigingen.

Als lid van de Rabobank kun je vanaf 27 september stemmen op jouw favoriete vereniging of stichting. Hoe meer stemmen een vereniging verzamelt, des te groter het aandeel van de € 100.000,- dat de vereniging krijgt. Ook Crescendo Sliedrecht maakt kans op een deel van dit bedrag! Crescendo is hard aan het sparen voor de aanschaf van nieuwe piano’s voor de leskamers. Een financieel steuntje in de rug zou daarvoor heel welkom zijn en we hopen dan ook op veel stemmen.

Heb je al een rekening van de Rabobank, maar ben je nog geen lid? Let op: dit is niet automatisch! Word dan nog even snel lid van de bank via deze link, zodat je komende maand je stem kan uitbrengen op Crescendo. Het lidmaatschap is gratis. Rabobank leden ontvangen eind september een persoonlijke uitnodiging om te stemmen.