Wijzigingen na de ledenvergadering

Maandag 18 februari werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Tijdens deze avond hebben we terug kunnen kijken op een positief 2018, zowel op financieel als organisatorisch vlak. Voor komend jaar zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen om dit vast te kunnen houden. Allereerst worden de kosten komend jaar hoger voor Crescendo en de inkomsten vanuit de subsidie helaas lager. Er is daarom een verhoging van de contributie voorgelegd aan de leden. Deze is goedgekeurd na stemming onder de aanwezige leden.

Verhogingen 2019
Contributie wordt €20,-
Lesgeld wordt €20,- (leden in vervolgfases krijgen een evenredige verhoging)
Instrumentbijdrage wordt €3,50
Onderhoudsbijdrage wordt €8,50

Daarnaast zijn we nog op zoek naar mensen die hun steentje bij kunnen dragen in de diverse commissies binnen de vereniging en muziekschool. De volgende vacatures staan open:

-Ledenadministratie
-Penningmeester
-Lid JOC