Vacatures

Crescendo heeft als vereniging een eigen muziekschool. Zowel de organisatie van de vereniging als die van de muziekschool draait volledig op vrijwilligers. We zijn momenteel dringend op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij willen helpen.

Uiteraard kost de ene functie meer tijd dan de andere, maar er is veel mogelijk als we het samen doen. Spreek gerust iemand van de bestaande commissies aan of stuur een mail naar info@crescendosliedrecht.nl voor meer informatie.

*Muziekschoolcommissie ledenadministratie*
We zoeken iemand die de ledenadministratie van de muziekschool bij wil houden. Je maakt deel uit van de muziekschoolcommissie die 1 x in de 6 weken vergadert en alle zaken rondom de muziekschool bespreekt.

De taak omvat: inschrijvingen en opzegging verwerken in het systeem, brieven vanuit het systeem versturen, agenda leskamers beheren, presentielijsten versturen, contact houden met penningmeester.

*Lid werkgroep*
De werkgroep organiseert de theorie-en praktijkexamens van de leerlingen, de voorspeelavonden en het concours. Hiervoor is er aanvulling van ons team nodig. Er wordt 1 x in de 2 maanden ongeveer vergaderd.

*Lid JOC*
De JOC, jeugdorkestcommissie, houdt zich bezig met de organisatie rondom het B- en C-orkest. De commissie is op zoek naar extra ondersteuning. Graag beschikbaar op de woensdagavond.