AMV-workshop net even anders

Woensdagmiddag 16 januari is er een AMV workshop voor de kinderen van de AMV die vorig jaar maart zijn gestart. Deze workshop is nu een onderdeel van de AMV geworden. De kinderen krijgen eerst uitleg van leerlingen uit de jeugdorkesten over de verschillende instrumenten die in het orkest bespeeld worden. Hierna mogen zij deze instrumenten even kort uitproberen. Op een formulier geven de leerlingen elk instrument een cijfer van 1 tot 10 naar gelang ze het instrument wel of niet leuk vinden.

Als alle instrumenten uitgeprobeerd zijn, wordt er door de leiding gekeken welk instrument per leerling als beste scoort. Dit instrument mogen ze dan onder begeleiding van de leerlingen uit het jeugdorkest verder gaan uitproberen. Ze leren dan een klein muziekstuk dat ze later samen met het C-orkest verder gaan oefenen.

Uiteindelijk wordt er een concertje gegeven voor de ouders en andere belangstellenden. Na de AMV-workshop kunnen de leerlingen aangeven welk instrument zij uiteindelijk willen gaan bespelen.